Contact Me On Whatsapp !!!
9898330337

ફોલ્ડરની જાદુઈ દુનિયા


ફોલ્ડરની જાદુઈ દુનિયા


તમારા PC પર નામ વગરનું ફોલ્ડર બનાવવાની રીત:
 • એક નવું ફોલ્ડર બનાવો.
 • F2  દબાવો.
 • press Alt +૦૧૬૦ અથવા Alt +૨૫૫
 • પ્રેસ એન્ટર
 • અભિનંદન!!! તમે નામ વગરનું ફોલ્ડર બનાવ્યું છે !!!
હવે આપણે આઇકોન વગરના ફોલ્ડર બનાવતા શીખીએ
 • Right Click  ઓન  ફોલ્ડર
 •  property
 • costomize
 • change icon >
 • ૧૧ વખત જમણી એરો કી દબાવો>
 • બ્લેન્ક આઇકોન સિલેક્ટ કરો.>ok

1 ટિપ્પણી(ઓ):