Contact Me On Whatsapp !!!
9898330337

વાર્ષિક પગાર ગણતરી કેલ્ક્યુલેટર

અહિયાં  આપેલ વાર્ષિક પગાર ગણતરી કેલ્ક્યુલેટર ડાઉનલોડ કરો.
અને
 આપની વાર્ષિક આવક ગણો.
જરૂરી  સુધારા વધારા કરેલ છે.પ્રિન્ટ કાઢતી વખતે પેજ સેટઅપમાં orientationમાં landscape અને page size A4 સેટ કરવું.
ફાઈલ સાથે ફોન્ટ પણ સામેલ છે.
(નોંધ:ફાઈલ ઓપન કરવા માટે winrar કે 7zip સોફ્ટવેર હોવો જરૂરી છે.)

વાર્ષિક પગાર ગણતરી કેલ્ક્યુલેટર