Contact Me On Whatsapp !!!
9898330337

કમ્પ્યુટરમાં ફોલ્ડર આઇકોન બદલો

તમે જે ફોલ્ડરનો આઇકોન બદલવા ઈચ્છતા હોવ તેનાં પર રાઈટ ક્લિક કરો.
 properties પર ક્લિક કરો.
customize tab પર ક્લિક કરો.
Change icon પર ક્લિક કરો. 

મનપસંદ આઇકોન સિલેક્ટ કરો અને ઓકે પર ક્લિક કરો.


  વધારે આઇકોન ડાઉનલોડ કરવા નીચેના બટન પર ક્લિક કરો.