Contact Me On Whatsapp !!!
9898330337

સુરેન્દ્રનગર ધો.૧થી૫ બદલી કેમ્પ પરિપત્ર અને લીસ્ટ


ઓહહહ !!!! બદલી ઇચ્છુક શિક્ષકોની અતુરતાની અંત ....સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ધોરણ ૧ થી ૫નાં શિક્ષકોનાં બદલી કેમ્પનો પરિપત્ર થયો.....
બદલી કેમ્પનાં પરિપત્ર  મુજબ સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાનાં દરેક તાલુકાનાં બદલી કેમ્પ ચોટીલા બીઆરસી ભવન ખાતે રાખવામાં આવેલ છે 
ખાલી જગ્યાઓનું લીસ્ટ ડાઉનલોડ કરવા અહિયા ક્લિક કરો
 
  • દાખલાનો નમુનો

આભાર