Contact Me On Whatsapp !!!
9898330337

શૈક્ષણિક સત્ર જૂન-૨૦૧૩થી ક્રમશ: અમલમાં આવનાર પ્રથમસત્ર તથા દ્વિતીયસત્રના પાઠ્યપુસ્તકો બાબત

શિક્ષક આવૃત્તિ(દ્વિતીય સત્ર)

વિષય  અંગ્રજી(દ્વિતીય સત્ર)

સેવાકાલીન તાલીમ ૨૦૧૩-૧૪નો તા. ૩૦/૦૪/૨૦૧૩નો પરીપત્ર

સેવાકાલીન તાલીમ ૨૦૧૩-૧૪નો તા. ૩૦/૦૪/૨૦૧૩નો પરીપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહિયા ક્લિક કરો.