Contact Me On Whatsapp !!!
9898330337

અગત્યની વેબસાઈટ

 નમસ્કાર  સારસ્વત મિત્રો,અત્યારે શિક્ષણને લગતી ઘણી વેબ સાઈટ  છે.અહિયા એ  વેબ સાઈટ મુકુ છુ.હજુ આ સિવાય પણ બીજી  ઘણી વેબ સાઈટ છે જો આપની પાસે લીંક હોય તો કોમેન્ટ કરશો જેથી આ લીસ્ટમાં હજી પણ વધુ વેબ સાઈટ લીન્કને સમાવી શકાય.સી.આર.સી.નાં બ્લોગ

 નમસ્કાર  સારસ્વત મિત્રો,અત્યારે શિક્ષણને લગતા સી. આર. સી.નાં ઘણા બ્લોગ છે.અહિયા એ બ્લોગ મુકુ છુ.હજુ આ સિવાય પણ બીજા ઘણા બ્લોગ છે જો આપની પાસે લીંક હોય તો કોમેન્ટ કરશો જેથી આ લીસ્ટમાં હજી પણ વધુ બ્લોગ લીન્કને સમાવી શકાય.
સી  આર સી એલ બી રાજપૂત
સી.આર.સી. મિરઝાપુર
વસંત કોચરા
સી.આર.સી. સૈદેવાલીયા
સી.આર.સી.નાંદેજ
જીવંત શિક્ષણ
સી.આર.સી. જુના કણકોટ
સી.આર.સી એરાલ
સી.આર.સી.ડાંગરવા
સી.આર.સી.અલાર્ષા
સી.આર.સી. નવાખલ
સી.આર.સી મોજરૂ જુના
સી.આર.સી મકવાણા
સી.આર.સી. કોંઢ રમેશ પટેલ
 સી.આર.સી ગીર ગઢડા
સી.આર.સી. આલેજ
સી.આર.સી. શાહ જગદીશ
સી.આર.સી.પ્રીતુલ ગઢીયા
સી.આર.સી. મોટા કાલાવાડ
સી.આર.સી. ચાંચ

ડાયટનાં બ્લોગ ને વેબ સાઈટ

નમસ્કાર  સારસ્વત મિત્રો,અત્યારે શિક્ષણને ડાયટ લગતા ઘણા બ્લોગ છે.અહિયા એ બ્લોગ મુકુ છુ.હજુ આ સિવાય પણ બીજા ઘણા બ્લોગ છે જો આપની પાસે લીંક હોય તો કોમેન્ટ કરશો જેથી આ લીસ્ટમાં હજી પણ વધુ બ્લોગ લીન્કને સમાવી શકાય.


શૈક્ષણિક બ્લોગ અને વેબ સાઈટ

નમસ્કાર  સારસ્વત મિત્રો,અત્યારે શિક્ષણને લગતા ઘણા બ્લોગ છે.અહિયા એ બ્લોગ મુકુ છુ.હજુ આ સિવાય પણ બીજા ઘણા બ્લોગ છે જો આપની પાસે લીંક હોય તો કોમેન્ટ કરશો જેથી આ લીસ્ટમાં હજી પણ વધુ બ્લોગ લીન્કને સમાવી શકાય.