Contact Me On Whatsapp !!!
9898330337

તાજેતરના પરિપત્રો

 1. વિકલ્પ  લેવા માટે મહત્વનો ઠરાવ ૧૯-૨-૨૦૧૪
 2. વિકલ્પ લીધેલ શિક્ષકોની સીનીયોરીટી બાબત 
 3. શાળાનાં આચાર્યની કામગીરી/ફરજો (31/08/2013)
 4.  મહેકમ ગણતરી
 5. વળતર/પ્રાપ્ત રજા ગણતરીનો પરિપત્ર 
 6.  સેવાકાલીન તાલીમ ૨૦૧૩-૧૪નો તા. ૩૦/૦૪/૨૦૧૩નો પરીપત્ર
 7. વિદ્યાસહાયક બહેનોની પ્રસુતિ રજાના પરિપત્રો 
 8. તા:૧-૭-૨૦૦૫ ના રોજ ૪૫ વર્ષની વયમર્યાદા વટાવેલ કર્મચારી માટે સી.સી.સી.ની પરીક્ષામાંથી મુક્તિનો પરિપત્ર( વર્ષ ૨૦૦૩)
 9.  શાળા સમય વર્ગકાર્યભાર RTE-2009 વાર્ષિક શૈક્ષણિક કાર્ય કલાકોમાં શિક્ષણ વિભાગનો પરિપત્ર
 10. જુન-૨૦૧૩ ધોરણ-૧ માટે બાળકની પ્રવેશપાત્રતા 
 11. 300 રજાઓ નિવૃતિ સમયે રોકડમાં રૂપાંતર પરિપત્ર સુધારો ૧૫/૧/૨૦૧૦ મુજબ
 12. નવી મૂલ્યાંકન પદ્ધતિનાં પરિપત્રો
 13. ઓરિજનલ સર્ટીફીકેટ 60 દિવસમાં પરત મેળવવાનો પરિપત્ર
 14. CCC પરીક્ષા અંતર્ગત 15/06/2012 નો પરિપત્ર 
 15. પ્રાથમિક શાળા શિક્ષક - બદલીના નવા નિયમો - પરિપત્ર ૨૩/૦૫/૨૦૧૨  
 16. ધોરણ 8 અને 11 માં 33%- પાસ નો પરિપત્ર 
 17.  સી.સી.સી પરીક્ષા અંતર્ગત તા. 02/01/2012 નો પરિપત્ર  
 18. ધોરણ ૬થી૮ની લાયકાત ધરાવતા શિક્ષકોના વિકલ્પ 
 19. ધોરણ - 10 તથા 12 - એપ્રિલ 2012 પરીક્ષા કાર્યક્રમ 
 20. અધિનિયમ સુધારો 2010
 21.  ઉપયોગી પરિપત્રો
 22. શ્રેષ્ઠ શિક્ષક એવોર્ડ પરિપત્ર  
 23. OPEN SCHOOL GR 
 24. પ્રાથમિક શાળામાં વિદ્યાસહાયક માટે TET પરિપત્ર 
 25.  પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક ભરતી ગુણાંકન તથા નિયમો પરિપત્ર 
 26. પગારમાંથી ઈંકમટેક્ષ કપાત પરિપત્ર 
 27. દિવાળી વહેલા પગાર પરિપત્ર 
 28. વિનિમય ૨૦(૫) માં સુધારો - કમ્પ્યૂટર શિક્ષક લાયકાત  
 29.   બોનસ - ૨૦૧૧ પરિપત્ર
 30. ૫૮ ટકા મોઘવારી પરિપત્ર 
 31. ૨૦ ટકા એરિયર્સ - રોકડમાં ચૂકવણી પરિપત્ર  
 32. શિક્ષણ સહાયક પગાર વધારો પરિપત્ર 
 33. Improvement in pay band 9300-34800 circular of 14/09/2011 
 34. ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કૂલ - અભ્યાસકેન્દ્રોની યાદી 
 35. ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કૂલ વિશે માહિતી 
 36. વર્ગ વધારા - ઘટાડાનો સુધારાવાળો પરિપત્ર  
 37. વિજ્ઞાનમેળો પરિપત્ર - પેઈઝ 1 
 38. વિજ્ઞાનમેળો - પરિપત્ર પેઈજ - 2  
 39. બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી મહેકમ ૦૧-૦૮-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર  
 40. Rate Of DA and Prof.Tax 
 41. HRA Classification of various City 
 42. ડુપ્લીકેટ સર્વિસ બુક અંગેનો પરિપત્ર  
 43. શાળા કેમ્પસમાં મોબાઈલ પ્રતિબંધ પરિપત્ર  
 44. વિદ્યાસહાયક ભરતી ૨૦૧૧ માં ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટનો ૧૧-૦૭-૨૦૧૧ નો પરિપત્ર 
 45. ચાલુ નોકરી દરમ્યાન અવસાન પામનાર કર્મચારીના આશ્રિત કુંટુંબને ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય  
 46. ધોરણ - 9 અભ્યાસક્રમ- પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ - આયોજન અને વર્ગ બઢતીના નિયમો 
 47. સ્વૈચ્છિક નિવૃતિના કેસમાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ લાભ પરત કરવા બાબત 
 48. નોન ગ્રાન્ટેબલ શાળા માટે વ્યવસ્થાપન નિતી ( આદર્શ આચારસંહિતા) 
 49. પ્રાથમિક શિક્ષક ટ્યુશન પ્રતિબંધ પરિપત્ર 
 50. ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કૂલ જી.આર 
 51. એલ.સી તથા જી.આર નો પરિપત્ર તથા નમૂનો (૦૪-૦૫-૨૦૧૧)  
 52. ગુજરાત રાજ્યની સામાજિક અને શૈક્ષણિક વર્ગમાં સમાવિષ્ટ જાતિઓની યાદી 
 53. મોઘવારી વધારો 
 54. ભરતી પરિપત્ર  
 55. રજા અંગેનો પરિપત્ર  
 56. શિક્ષક રેશિયો પરિપત્ર 
 57. મેડિકલ પરિપત્ર  
 58. ફાજલ રક્ષણ પરિપત્ર 
 59. રાજીનામા અંગેના નિયમોનો પરિપત્ર 
 60. શિક્ષણ સહાયક પરિપત્ર 11-05-2010 GR 
 61. પગાર સુધારો પરિપત્ર 
 62. બોર્ડ પરીક્ષા શિક્ષા પરિપત્ર 
 63. ઉચ્ચત્તર પગાર ધોરણ પરિપત્ર 
 64. GRANT IN AID GR (ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ પરિપત્ર)

10 ટિપ્પણી(ઓ):

 1. i like it very much.
  it's devine service
  generaly there no blogs for students activity, but u have added it. so its very good service for students.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 2. htat parixa mate prathmik sixako chalu nokari vada mate age limit janavavasho.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 3. Prashantbhai Good morning..
  Gov.Karmchari mate ccc mate Doeacc nu certifacte valid gane che.... jo ae babat no pariptra hoy to janavso..

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 4. @URC VMC
  na karmchari mate aa sansthanu ceti. manya nathi eno pariptr mari pase haal nathi pan me vanchelo che

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 5. SIR VIDHYASAHAYK NE PITRUTV NI RAJA MALE KE NAI
  JO HA TO PLZ TE PARI PATRA UPLOD KARJO PLZ SIR
  ( NOKRINE 3.5 VRASH THAYA 6E)

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 6. @JASMIN VAJA ANEK
  જસ્મીનભાઈ વિદ્યાસહાયકને ૧૨ કેજ્યુઅલ રાજા સિવાય બીજી કોઈ પણ રજા મળવા પાત્ર નથી. માટે આપને પિતૃત્વની રજા ન મળી શકે.આપ એનો પરિપત્ર મારા બ્લોગ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 7. પ્રશાંતભાઈ પ્રાથમિક શાળામાં કમ્પુટરરાઈજ એલ.સી આપી શકીએ ? શું તેનો કોઈ પરિપત્ર હશે.?

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 8. @ચિરાગ પંડ્યા l.c. computerised apvau ke kem e baabatno atyar sudhi koi paripatr nathhi thayo

  જવાબ આપોકાઢી નાખો
 9. 0% becklogni jaherat shree Ramanbhai vora sahebe kari chhe. To official koi paripatra thayo chhe. Jo hoi to janavsho.athava evi koi jogvai hoi to plese blog par jaldi thi mukva vinnti chhe.

  જવાબ આપોકાઢી નાખો